Noutati
Comunicare directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii privind
medicamentul Diane-35 (acetat de ciproteronă 2mg/etinilestradiol 35 mcg):
versiune consolidată a atenţionărilor, noi contraindicaţii şi actualizarea indicaţiilor
Data: 26/06/2013

Stimate profesionist din domeniul sănătăţii ,


De comun acord cu Agenţia Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency = EMA) şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), Compania Bayer doreşte să vă aducă la cunoştinţă rezultatele evaluării riscului cunoscut de apariţie a evenimentelor tromboembolice şi beneficiile medicamentelor care conţin acetat de ciproteronă 2 mg şi etinilestardiol 35 micrograme. Evaluarea a fost realizată de Comitetul de farmacovigilenţă pentru evaluarea riscului (PRAC) din cadrul Agenţiei Europene a Medicamentului (European Medicines Agency=EMA), ca urmare a temerilor privind riscul de apariţie a tromboembolismului venos şi arterial (TEV şi TEA) asociat utilizării acestor medicamente.


Rezumat
Recomandările PRAC cuprind:
 • Medicamentul Diane-35 este indicat pentru tratamentul formelor moderate până la severe de acnee determinată de sensibilitatea la androgeni (însoţite sau nu de seboree) şi/sau al hirsutismului, la femeile aflate în perioada fertilă.
 • Medicamentul Diane-35 trebuie utilizat pentru tratamentul acneei numai după eşecul tratamentului topic sau tratamentului cu antibiotice administrate sistemic.
 • Medicamentul Diane-35 nu trebuie utilizat în asociere cu alte contraceptive hormonale, acesta fiind şi un contraceptiv hormonal totodată.
 • Au fost întărite atenţionările şi precauţiile speciale pentru utilizare privitor la factorii de risc şi riscul de apariţie a tromboembolismului legat de utilizarea medicamentului Diane-35 (de exemplu, înaintarea în vârstă, fumatul, imobilizarea prelungită).
Informaţii suplimentare privind siguranţa şi recomandări
PRAC a evaluat toate datele disponibile referitoare la riscul de apariţie a tromboembolismului, precum şi beneficiile medicamentelor care conţin acetat de ciproteronă 2 mg şi etinilestardiol 35 mcg, inclusiv din literatura de specialitate.
PRAC a concluzionat că riscul de apariţie a TEV şi TEA este crescut la utilizatoarele de medicamente care conţin acetat de ciproteronă 2 mg şi etinilestardiol 35 mcg. Riscul crescut de apariţie a TEV este cel mai mare în cursul primului an de utilizare a medicamentului Diane-35, la reluarea tratamentului cu medicamentul Diane-35 sau în cazul trecerii la utilizarea acestuia după un interval de cel puţin o lună fără administrarea unui alt contraceptiv oral.
Conform dovezilor din studiile epidemiologice, incidenţa apariţiei TEV este de 1,5 până la 2 ori mai mare la femeile care utilizează medicamente care conţin acetat de ciproteronă 2 mg şi etinilestardiol 35 mcg, comparativ cu femeile care iau contraceptive orale combinate (COC) care conţin levonorgestrel, putând fi similară cu riscul aferent utilizării COC care conţin desogestrel/gestoden/drospirenonă,.
Este important ca profesioniştii din domeniul sănătăţii şi persoanele care utilizează medicamente care conţin acetat de ciproteronă 2 mg şi etinilestardiol 35 mcg să cunoască riscul de apariţie a TEV, pentru a preveni complicaţiile şi situaţiile letale, precum şi în scopul facilitării diagnosticării corecte şi la timp a TEV. Aceasta a determinat distribuirea unui material educaţional adresat medicilor prescriptori şi pacientelor.


Pentru mai multe detalii, citiţi secţiunile relevante ale rezumatului caracteristicilor produsului, anexate.


Apel la raportarea de reacţii adverse
Profesioniştii din domeniul sănătăţii trebuie să raporteze orice reacţie adversă suspectată asociată cu utilizarea medicamentului Diane-35, către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, prin intermediul „Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente”, disponibilă pe website-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la secţiunea: „Medicamente de uz uman/ Raportează o reacţie adversă.”


sau prin fax către:


Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
Centrul Naţional de Farmacovigilenţă
Str. Aviator Sănătescu, Nr. 48,
Sector 1, Bucureşti, România,
Fax: +40 213 163 497


Reacţiile adverse se pot raporta şi către reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, la următoarele date de contact:BAYER SRL
Persoana responsabilă cu activitatea de farmacovigilenţa pentru România:
Dr. Oana Jelea
Adresă: Şoseaua Pipera, Nr. 42, Sector 2, 020112, Bucureşti, România
Tel: + 40 21 528 59 09
Mob:+ 40 723 505 648
Fax: + 40 215285938
E-mail: pharmacovigilance_romania@bayer.com
Anexă
Versiunea revizuită a secţiunilor relevante ale rezumatului caracteristicilor produsului (RCP) şi prospectului.


RCP


Punctul 4.1 Indicaţii terapeutice


[Indicaţiile aprobate în prezent trebuie să fie eliminate şi înlocuite cu următorul text:]


Tratamentul formelor moderate până la severe de acnee determinată de sensibilitatea la androgeni (însoţite sau nu de seboree) şi/sau al hirsutismului, la femeile aflate în perioada fertilă.
Medicamentul Diane-35 trebuie utilizat pentru tratamentul acneei numai după eşecul tratamentului topic sau al tratamentul cu antibiotice administrate sistemic.
Deoarece medicamentul Diane-35 este şi un contraceptiv hormonal, acesta nu trebuie utilizat în asociere cu alte contraceptive hormonale (vezi pct. 4.3).


Punctul 4.2 Doze şi mod de administrare


[Formularea de mai jos trebuie inclusă în această secţiune]


[…]


Durata de utilizare
Timpul până la ameliorarea simptomelor este de cel puţin trei luni. Necesitatea continuării tratamentului trebuie evaluată periodic de către medicul curant.


[…]Punctul 4.3 Contraindicaţii


[Următoarele contraindicaţii trebuie incluse în această secţiune]


[…]


 • Utilizarea concomitentă cu un alt contraceptiv hormonal (vezi pct. 4.1)
 • Tromboză venoasă în antecedente sau în prezent (tromboză venoasă profundă, embolie pulmonară)
 • Tromboză arterială în antecedente sau în prezent (de exemplu, infarct miocardic) sau afecţiuni prodromale (de exemplu, angină pectorală, atac ischemic tranzitoriu).
 • Accident vascular cerebral în antecedente sau în prezent
 • Prezenţa de factor(i) de risc multiplu(i) sau sever(i) de apariţie a trombozei venoase sau arteriale (vezi pct. 4.4), precum:
  • diabetul zaharat cu simptome vasculare
  • hipertensiunea arterială severă
  • dislipoproteinemia severă
 • Predispoziţie ereditară sau dobândită de apariţie a trombozei venoase sau arteriale, precum rezistenţa la proteina C activată (APC), deficitul de antitrombină III, deficitul de proteină C, deficitul de proteină S, hiperhomocisteinemia şi anticorpii antifosfolipidici (anticorpi anticardiolipinici, anticoagulant lupic)
[…]
Punctul 4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare


[Formularea de mai jos trebuie inclusă în această secţiune]


Medicamentul Diane-35 este compus din acetat de ciproteronă (un progestativ) şi etinilestradiol (un estrogen) şi se administrează timp de 21 zile ale unui ciclu lunar. Are o compoziţie similară cu cea a unui contraceptiv oral combinat (COC).


Durata de utilizare
Timpul până la ameliorarea simptomelor este de cel puţin trei luni. Necesitatea continuării tratamentului trebuie evaluată periodic de către medicul curant (vezi pct. 4.2).


[…]


În cazul prezenţei oricăreia dintre afecţiunile menţionate sau a factorilor de risc specificaţi mai, sus, beneficiile utilizării medicamentului Diane-35 trebuie analizate din perspectiva riscurilor posibile pentru fiecare femeie în parte şi trebuie discutate cu femeia înainte ca aceasta să decidă să înceapă utilizarea medicamentului Diane-35. În cazul agravării, exacerbării sau primei apariţii a oricăreia dintre aceste afecţiuni sau factori de risc, femeia trebuie să se adreseze medicului său. În acest caz, medicul trebuie să decidă dacă utilizarea medicamentul Diane-35 trebuie întreruptă.


[…]


Tulburări vasculare


 • Utilizarea medicamentului Diane-35 prezintă un risc crescut de apariţie a tromboemboliei venoase (TEV), comparativ cu neutilizarea acestuia. Riscul crescut de apariţie a TEV este cel mai mare în cursul primului an de utilizare a medicamentului Diane-35, la reluarea utilizării medicamentului Diane-35 sau la trecerea la utilizarea acestuia după un interval de cel puţin o lună fără administrarea unui alt contraceptiv oral. Tromboembolia venoasă poate fi letală în 12% dintre cazuri.
 • Conform dovezilor din studiile epidemiologice, incidenţa apariţiei TEV este de 1,5 până la 2 ori mai mare la utilizatoarele medicamentului Diane-35 decât la utilizatoarele de contraceptive orale combinate (COC) care conţin levonorgestrel şi poate fi similară cu riscul aferent utilizării COC care conţin desogestrel/gestoden/drosperinonă.
 • Categoria utilizatoarelor medicamentului Diane-35 cuprinde foarte probabil paciente care pot prezenta un risc cardiovascular crescut inerent, precum cel asociat sindromului ovarului polichistic.
 • Dovezile din studiile epidemiologice au evidenţiat asocierea dintre utilizarea contraceptivului hormonal şi un risc crescut de apariţie a tromboemboliei arteriale (infarct miocardic, atac ischemic tranzitoriu).
 • Extrem de rar, la utilizatoarele de contraceptive hormonale s-a raportat apariţia trombozei la nivelul altor vase de sânge, de exemplu, al venelor şi arterelor hepatice, mezenterice, renale, cerebrale sau retiniene.
 • Simptomele de tromboză venoasă sau arterială sau de accident vascular cerebral pot include: durere neobişnuită unilaterală şi/sau umflare la nivelul piciorului; durere toracică severă apărută brusc, care poate iradia sau nu în braţul stâng; senzaţie de lipsă de aer apărută brusc; tuse cu debut brusc; orice cefalee neobişnuită, severă, prelungită; pierdere parţială sau totală a vederii, apărută brusc; diplopie; vorbire neclară sau afazie; vertij; colaps cu sau fără convulsii focale; slăbiciune sau amorţeală foarte marcată care afectează brusc o parte sau porţiune a corpului; tulburări motorii; abdomen „acut”.
 • Riscul apariţiei de evenimente tromboembolice venoase creşte o dată cu:
- înaintarea în vârstă;
- fumatul (fumatul unui număr mare de ţigări şi înaintarea în vârstă determină creşteri suplimentare ale riscului de apariţie a evenimentelor tromboembolice, în special la femeile cu vârsta peste 35 de ani. Femeile cu vârsta peste 35 de ani trebuie sfătuite cu insistenţă să nu fumeze dacă doresc să utilizeze medicamentul Diane-35);
- prezenţa antecedentelor heredocolaterale (de exemplu, tromboembolie venoasă prezentă vreodată la un frate/o soră sau la unul dintre părinţi, la o vârstă relativ tânără). Dacă se suspectează o predispoziţie ereditară, înainte de a decide în legătură cu utilizarea oricărui contraceptiv hormonal, femeia trebuie trimisă la un specialist, pentru recomandări;
- imobilizarea prelungită, o intervenţie chirurgicală majoră, orice intervenţie chirurgicală la nivelul membrelor inferioare sau traumatisme majore. În aceste situaţii, se recomandă întreruperea utilizării (în cazul intervenţiei chirurgicale de elecţie, cu cel puţin patru săptămâni înainte) şi reluarea acesteia după cel puţin două săptămâni după remobilizarea completă. Dacă utilizarea medicamentului Diane-35 nu a fost întreruptă anterior intervenţiei chirurgicale, trebuie avută în vedere administrarea de tratament antitrombotic.
- prezenţa obezităţii (indice de masă corporală peste 30 kg/m2).


 • Riscul de apariţie a complicaţiilor tromboembolice arteriale sau de accident vascular cerebral creşte odată cu:
- înaintarea în vârstă;
- fumatul (fumatul unui număr mare de ţigări şi înaintarea în vârsta determină creşteri suplimentare ale riscului de complicaţii tromboembolice arteriale sau de accident vascular cerebral, în special la femeile cu vârsta peste 35 de ani. Femeile cu vârsta peste 35 de ani trebuie sfătuite cu insistenţă să nu fumeze dacă doresc să utilizeze medicamentul Diane-35);
- prezenţa dislipoproteinemiei;
- prezenţa obezităţii (indice de masă corporală peste 30 kg/m2);
- prezenţa hipertensiunii arteriale;
- prezenţa migrenei;
- prezenţa bolii cardiace valvulare;
- prezenţa fibrilaţiei atriale;
- prezenţa de antecedente heredocolaterale (tromboză arterială apărută vreodată la un frate/o soră sau la unul dintre părinţi, la o vârstă relativ tânără). Dacă se suspectează o predispoziţie ereditară, înainte de a decide în legătură cu utilizarea oricărui contraceptiv hormonal, femeia trebuie trimisă la un specialist, pentru recomandări.
 • Alte afecţiuni medicale, care au fost asociate cu apariţia de evenimente adverse vasculare includ: diabetul zaharat, lupusul eritematos sistemic, sindromul hemolitic uremic, boala inflamatorie intestinală cronică (de exemplu, boala Crohn sau colita ulcerativă) şi siclemia.
 • Trebuie avut în vedere riscul crescut de apariţie a tromboemboliei în perioada puerperală (pentru informaţii privind „Sarcina şi alăptarea", vezi pct. 4.6).
 • O creştere a frecvenţei sau severităţii migrenelor în timpul utilizării medicamentului Diane-35 (care poate reprezenta un prodrom al unui eveniment cerebrovascular) poate constitui un motiv de întrerupere imediată a utilizării medicamentului Diane-35.
Femeilor care utilizează medicamentul Diane-35 trebuie să li se specifice, în mod deosebit, să se adreseze medicului în caz de posibile simptome de tromboză. În caz de suspiciune sau confirmare a trombozei, utilizarea medicamentului Diane-35 trebuie întreruptă. Din cauza proprietăţilor teratogene ale tratamentului anticoagulant (anticoagulante cumarinice), trebuie iniţiată utilizarea de metode contraceptive adecvate.
Punctul 4.8 Reacţii adverse


[Formularea de mai jos trebuie inclusă în această secţiune]


[…] • Există un risc crescut de apariţie a tromboemboliei care vizează toate femeile care utilizează medicamentul Diane-35 (vezi pct. 4.4).


[Următoarele vor fi incluse în tabelul de reacţii adverse] • Tulburări vasculare Rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000): Tromboembolie


[Următoarele vor fi incluse sub tabelul de reacţii adverse]


La femeile care utilizează medicamentul Diane-35, s-a raportat apariţia următoarelor evenimente adverse grave, care sunt detaliate la pct. 4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare:
 • Tulburări tromboembolice venoase
 • Tulburări tromboembolice arteriale[…]


Prospect


1. Ce este Diane-35 şi pentru ce se utilizează


[Această secţiune trebuie să fie după cum urmează:]


Medicamentul Diane-35 se utilizează pentru tratamentul unor afecţiuni ale pielii, precum acneea, pielea foarte grasă şi creşterea excesivă a părului la femeile aflate în perioada fertilă. Datorită proprietăţilor sale contraceptive, medicamentul trebuie să vă fie prescris numai dacă medicul dumneavoastră consideră că este adecvat tratamentul cu un contraceptiv hormonal.


Trebuie să luaţi medicamentul Diane-35 numai dacă afecţiunea de la nivelul pielii nu s-a ameliorat după utilizarea altor tratamente împotriva acneei, inclusiv tratamente locale şi antibiotice.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Diane-35


[Formularea de mai jos trebuie să fie inclusă în secţiunile relevante]


[…]


Nu utilizaţi Diane-35
Înainte de a începe să utilizaţi medicamentul Diane-35, spuneţi medicului dumneavoastră dacă oricare dintre situaţiile următoare este valabilă în cazul dumneavoastră. Este posibil ca în acest caz medicul să vă recomande utilizarea unui tratament diferit:
 • dacă utilizaţi un alt contraceptiv hormonal
 • dacă aveţi (sau aţi avut vreodată) un cheag de sânge într-un vas de sânge de la nivelul picioarelor (tromboză), într-un vas de sânge de la nivelul plămânilor (embolie pulmonară) sau într-un vas de sânge la nivelul altei părţi a corpului
 • dacă aveţi (sau aţi avut vreodată) o boală care poate indica apariţia în viitor a unui infarct miocardic (de exemplu, angină pectorală care cauzează durere severă în piept) sau a unui atac ischemic tranzitoriu
 • dacă aveţi (sau aţi avut vreodată) un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral
 • dacă aveţi o afecţiune care poate creşte riscul de apariţie a unui cheag de sânge la nivelul arterelor. Acest lucru este valabil în următoarele afecţiuni:
  • diabet zaharat care afectează vasele de sânge
  • tensiune arterială foarte mare
  • o concentraţie foarte mare de grăsimi în sânge (colesterol sau trigliceride)
 • dacă aveţi probleme cu coagularea sângelui (de exemplu, deficit de proteina C)
 • dacă aveţi (sau aţi avut vreodată) o migrenă însoţită de tulburări de vedere
.
<….>


Atenţionări şi precauţii
[Formularea de mai jos trebuie să fie inclusă în această secţiune]


Când trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră


[…]


Opriţi administrarea comprimatelor şi adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră dacă observaţi semne posibile ale apariţiei unui cheag de sânge. Simptomele sunt descrise la pct. 2 „Cheaguri de sânge (tromboză)".


[…]


Medicamentul Diane-35 are şi rol de contraceptiv oral. Dumneavoastră şi medicul dumneavoastră va trebui să aveţi în vedere toate aspectele care sunt valabile, în mod normal, pentru utilizarea de contraceptive hormonale orale.


Cheaguri de sânge (tromboză)Utilizarea medicamentului Diane-35 poate creşte uşor riscul de apariţie a unui cheag de sânge (numit tromboză). Probabilitatea de apariţie a unui cheag de sânge este doar puţin mai crescută în urma utilizării medicamentului Diane-35, comparativ cu cea din cazul femeilor care nu utilizează medicamentul Diane-35 sau orice alt contraceptiv oral. Recuperarea completă după apariţia unui cheag de sânge nu se realizează întotdeauna, iar în 12% dintre cazuri, acesta poate fi letal.


Cheaguri de sânge la nivelul unei vene
Un cheag de sânge la nivelul unei vene (cunoscut sub numele de „tromboză venoasă") poate bloca vena. Acest lucru se poate produce în venele de la nivelul picioarelor, plămânilor (embolie pulmonară) sau de la nivelul oricărui alt organ.
La femeile care utilizează un contraceptiv oral combinat creşte riscul de apariţie a unor astfel de cheaguri, comparativ cu femeile care nu utilizează niciun contraceptiv oral combinat. Riscul de apariţie a unui cheag de sânge la nivelul unei vene este cel mai mare în timpul primului an de utilizare de către o femeie a contraceptivului oral. Riscul nu este tot atât de mare precum riscul de apariţie a unui cheag de sânge în timpul sarcinii.
Riscul de apariţie a cheagurilor de sânge într-o venă la utilizatoarele contraceptivelor orale combinate creşte şi mai mult:
 • odată cu înaintarea în vârstă;
 • dacă fumaţi.
Când utilizaţi un contraceptiv hormonal, cum este medicamentul Diane-35, vi se recomandă cu insistenţă să opriţi fumatul, mai ales dacă aveţi vârsta peste 35 de ani;
 • dacă una dintre rudele dumneavoastră apropiate a avut un cheag de sânge la nivelul piciorului, plămânului sau la nivelul altui organ, la o vârstă tânără;
 • dacă sunteţi supraponderală;
 • dacă trebuie să fiţi supusă unei intervenţii chirurgicale sau dacă sunteţi imobilizată o perioadă mai lungă de timp din cauza unei leziuni sau a unei boli, sau dacă trebuie să staţi cu piciorul în ghips.


Dacă acestea sunt valabile în cazul dumneavoastră, este important să îi spuneţi medicului dumneavoastră că utilizaţi medicamentul Diane-35, deoarece poate fi necesară întreruperea tratamentului. Medicul dumneavoastră vă poate spune să întrerupeţi utilizarea medicamentul Diane-35 timp de mai multe săptămâni înainte de intervenţia chirurgicală sau pe durata perioadei de mobilitate redusă. Medicul dumneavoastră vă va spune, de asemenea, când puteţi reîncepe să utilizaţi medicament Diane-35 după ce vă reveniţi.Cheaguri de sânge la nivelul unei artere
Un cheag de sânge la nivelul unei artere poate cauza probleme grave. De exemplu, apariţia unui cheag de sânge într-o arteră de la nivelul inimii poate provoca un infarct miocardic, iar la nivelul creierului poate provoca un accident vascular cerebral.
Utilizarea unui contraceptiv oral combinat a fost asociată cu un risc crescut de formare a cheagurilor de sânge la nivelul arterelor. Riscul creşte şi mai mult:
 • odată cu înaintarea în vârstă;
 • dacă fumaţi.
Când utilizaţi un contraceptiv hormonal, cum este medicamentul Diane-35, vi se recomandă cu insistenţă să opriţi fumatul, mai ales dacă aveţi vârsta peste 35 de ani;
 • dacă sunteţi supraponderală;
 • dacă aveţi tensiune arterială mare ;
 • dacă o rudă apropiată a avut un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral, la o vârstă tânără;
 • dacă aveţi o concentraţie mare de grăsimi în sânge (colesterol sau trigliceride);
 • dacă aveţi migrene;
 • dacă aveţi o problemă la nivelul inimii (afecţiune valvulară, tulburare de ritm).


Simptomele apariţiei cheagurilor de sânge
Întrerupeţi administrarea comprimatelor şi adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră dacă observaţi semne posibile ale apariţiei unui cheag de sânge, cum sunt:
 • apariţia bruscă a unei tuse neobişnuite;
 • durere severă la nivelul pieptului, care poate ajunge în braţul stâng;
 • senzaţie de lipsă de aer;
 • orice durere de cap neobişnuită, severă sau de lungă durată sau agravarea migrenei;
 • pierderea parţială sau completă a vederii sau vedere dublă;
 • vorbire neclară sau dificultăţi de vorbire;
 • modificări bruşte ale auzului, mirosului sau gustului;
 • ameţeli sau leşin;
 • slăbiciune sau amorţeală în orice parte a corpului;
 • durere severă la nivelul abdomenului;
 • durere severă sau umflare a oricărui picior.


După apariţia unui cheag de sânge, recuperarea nu este întotdeauna completă. Rar, pot să apară invalidităţi permanente grave sau cheagul de sânge poate fi chiar letal.


Imediat după naştere, femeile prezintă un risc crescut de apariţie a cheagurilor de sânge şi trebuie să vă întrebaţi medicul cât de curând după naştere puteţi începe să utilizaţi medicamentul Diane-35.


3. Cum să utilizaţi Diane-35


[Formularea de mai jos trebuie să fie inclusă în secţiunile relevante]


[…]


Durata utilizării
Medicul dumneavoastră vă va spune cât timp trebuie să continuaţi să luaţi medicamentul Diane-35.
4. Reacţii adverse posibile


[Această formulare trebuie adăugată la „Reacţii adverse rare”]


Cheag de sânge la nivelul unei vene.


NOUTATI!