Noutati
XALKORI (crizotinib) 200 mg si 250 mg capsule pentru administrare orală
Includerea unei noi atentionari referitoare la insuficienta cardiaca
Data: 08/10/2015

Stimate profesionist din domeniul sănătăţii,

De comun acord cu Agenția Europeană a Medicamentului și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, compania Pfizer dorește să vă informeze cu privire la următoarele:

Rezumat
  • La pacienţii cu neoplasm bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC), pozitiv pentru kinaza limfomului anaplazic (ALK-pozitiv), trataţi cu crizotinib, s-a raportat apariția unor cazuri severe de insuficienţă cardiacă, uneori cu evoluție letală.
  • Insuficienţa cardiacă a apărut la pacienţii cu sau fără tulburări cardiace preexistente, cărora li se administrează crizotinib.
  • Pacienţii trebuie monitorizaţi în vederea depistării semnelor şi simptomelor de insuficienţă cardiacă (dispnee, edem, creştere rapidă în greutate)
  • În caz de observare a simptomelor de insuficienţă cardiacă, trebuie avute în vedere măsuri adecvate, precum întreruperea administrării dozei, reducerea dozei sau oprirea definitivă a administrării.

Informaţii suplimentare referitoare la problema de siguranţă şi recomandările respective

XALKORI este un medicament care conţine crizotinib. Medicamentul XALKORI este indicat pentru tratamentul adulţilor cu neoplasm bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC), în stadiu avansat, trataţi anterior, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplazic (ALK-pozitiv).

În urma unei evaluări a datelor privind siguranţa, efectuate pe baza datelor din studiile clinice şi a raportărilor din practica clinică, s-a concluzionat că există un risc de insuficienţă cardiacă după utilizarea crizotinib.

În cadrul studiilor clinice la pacienţii (n=1669) cu NSCLC ALK-pozitiv, un total de 19 (1,1%) pacienţi trataţi cu crizotinib au prezentat insuficienţă cardiacăi indiferent de clasă, 8 (0,5%) dintre pacienţi prezentând clasa NYHA III sau IV, iar 3 (0,2%) dintre pacienţi au decedat.

În experienţa acumulată post-autorizare, se estimează că, după data de 25 februarie 2015, s-au tratat cu crizotinib peste 14700 de pacienţi, insuficienţa cardiacă raportându-se la 40 de pacienţi (frecvenţa de raportare: 0,27%). În majoritatea cazurilor, aceasta a apărut în cursul primei luni de tratament. La 15 dintre pacienți s-a raportat deces. Au fost identificate şapte cazuri în care simptomele de insuficienţă cardiacă s-au rezolvat după întreruperea administrării de crizotinib, la trei dintre cazuri simptomele reapărând în momentul reintroducerii acestuia. În 3 dintre cele 7 cazuri, nu s-au identificat tulburări cardiace preexistente (antecedente medicale, condiţii de comorbiditate şi medicaţii concomitente).

În scopul prevenirii sau reducerii la minimum a riscului prezentat mai sus, textul din Anexă s-a adăugat în rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) XALKORI.

Apel la raportarea de reacții adverse

Este important să raportaţi orice reacţie adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentului XALKORI, către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, prin intermediul „Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente”, disponibilă pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale/Medicamente de uz uman/Raportează o reacţie adversă, trimisă către:

Centrul Național de Farmacovigilență
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
011478 - Bucureşti
Tel: + 4 0757 117 259
Fax: +4 0213 163 497
e-mail: adr@anm.ro

Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către reprezentanţa locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:

e-mail: ROU.AEReporting@pfizer.com
Tel: +40 21 207 28 00
Fax: +40 21 207 28 06

Coordonatele de contact ale reprezentanței locale a deținătorului de autorizație de punere pe piață
Pentru informaţii suplimentare sau orice întrebări privind insuficienţa cardiacă asociată cu utilizarea medicamentului XALKORI, vă rugăm să ne contactaţi la următoarele date de contact: MedicalInformationRomania@pfizer.com

Medicamentul XALKORI face obiectul unei monitorizări suplimentare, deoarece conţine o substanță activă nouă, autorizată în Uniunea Europeană după 1 ianuarie 2011 şi este autorizat condiţionat.

Cu sinceritate,

Sergiu Mosoia Radu Bogdan Alexandru
Director Medical Oncology Medical Lead


ANEXĂ: Modificări în RCP-ul XALKORI

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Insuficienţă cardiacă
În cadrul studiilor clinice cu crizotinib şi pe perioada monitorizării după punerea pe piaţă au fost raportate reacţii adverse severe, cu potenţial letal sau letale, de insuficienţă cardiacă (vezi pct. 4.8).

Pacienţii cu sau fără tulburări cardiace preexistente, cărora li se administrează crizotinib, trebuie monitorizaţi pentru depistarea semnelor şi simptomelor de insuficienţă cardiacă (dispnee, edem, creştere rapidă în greutate determinată de retenţia de lichide). Dacă se observă astfel de simptome, trebuie luată în considerare întreruperea administrării dozei, reducerea dozei sau oprirea definitivă a administrării dozei, după cum este cazul.


4.8 Reacţii adverse

Tabelul 3. Reacţii adverse raportate în studiul 1, randomizat, de fază 3 efectuat cu crizotinib.

Insuficienţă cardiacăf (frecvente, 1%)

f. Insuficienţă cardiacă (insuficienţă cardiacă, insuficienţă cardiacă congestivă, scăderea fracţiei de ejecţie, insuficienţă ventriculară stângă, edem pulmonar). În cadrul studiilor clinice (n=1669), 19 (1,1%) pacienţi trataţi cu crizotinib au prezentat insuficienţă cardiacă, indiferent de clasă, dintre care 8 (0,5%) cazuri au fost clasa NYHA III sau IV şi 3 (0,2%) cazuri au fost letale.


NOUTATI!