Noutati
Informatii actualizate privind reconstituirea si administrarea vaccinului antirabic, inactivat (VERORAB)
Data: 07/03/2020

COMUNICARE DIRECTĂ CĂTRE PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII
 
Februarie 2020
 
 
Informații actualizate privind reconstituirea
și administrarea vaccinului antirabic, inactivat (VERORAB)
 
 
Stimate profesionist din domeniul sănătății,
 
Compania Sanofi Pasteur pune la dispoziție clarificări cu privire la instrucțiunile pentru administrarea intramusculară a VERORAB (Vaccin antirabic, inactivat).
 
Conform Informațiilor despre medicament, VERORAB trebuie administrat pe cale intramusculară sau, atunci când este aprobat de autoritățile locale din domeniul sănătății, pe cale intradermică.1,2,3 Când se alege administrarea intramusculară, regulile de bună practică de vaccinare medicală (recomandări naționale sau internaționale) oferă recomandări privind lungimea acului în funcție de vârsta și greutatea pacientului.
 
Ambalajul vaccinului VERORAB conține un flacon cu vaccin liofilizat și o seringă preumplută cu un ac fix cu lungimea de 5/8 inch (sau 16 mm) care conține solvent 0,5 ml. Seringa preumplută cu ac fix furnizată trebuie utilizată numai pentru reconstituirea vaccinului. După reconstituirea vaccinului, pentru a extrage vaccinul reconstituit și pentru a administra vaccinul pacientului trebuie utilizată o nouă seringă sterilă și un ac, care nu sunt conținute în ambalajul VERORAB. Lungimea acului utilizat pentru administrarea vaccinului intramuscular trebuie adaptată la vârsta și greutatea pacientului în conformitate cu bunele practici de vaccinare.
 
O actualizare a Informațiilor despre medicament pentru a clarifica aceste instrucțiuni este în curs de evaluare la nivel european, inclusiv în România.
 
 
 
[1] https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/administration.html
2 WHO : expert consultation on rabies, third report 2018; TRS 1012 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272364/9789241210218-eng.pdf
3 Zuckerman JN. BMJ. 2000 Nov 18;321(7271):1237-8; The importance of injecting vaccines into muscle. Different patients need different needle sizes.
 
Apel la raportarea de reacții adverse
 
Este important să raportaţi orice reacţie adversă suspectată, asociată cu administrarea Verorab, către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (www.anm.ro), la secţiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacţie adversă.
 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
Bucureşti 011478- RO
Fax: +4 0213 163 497
E-mail: adr@anm.ro
https://adr.anm.ro/
www.anm.ro
 
Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, la următoarele date de contact:
 
Sanofi Romania SRL
Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9
Sector 2, Bucureşti
România
Tel: +40 (0) 21 317 31 36
Fax: +40 (0) 21 317 31 34
e-mail: pv.ro@sanofi.com
 
Coordonatele de contact ale reprezentantului local al Deținătorului de autorizație de punere pe piață
Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați departamentul de informații medicale:
 
Dr. Mirela Puchiliță
Medical Affairs Head Sanofi Pasteur
mirela.puchilita@sanofipasteur.com
Telefon +40 0374 521 684
 
 
NOUTATI!