Despre Noi
COLEGIUL FARMACISTILOR VÂLCEA
SCURT ISTORIC
COLEGIUL FARMACISTILOR VÂLCEAColegiul Farmaciștilor Vâlcea s-a înființat în anul 1997 când a intrat în vigoare Legea 81- "Legea exercitarii profesiei de farmacist și a înființării, organizării și funcționării Colegiului Farmaciștilor din România". Tot la această dată a intrat în vigoare și Statutul Colegiului Farmaciștilor din România, precum și Codul de etică și deontologie profesională a farmacistului. În acest fel profesia de farmacist a devenit o profesie reglementată, iar Colegiul Farmaciștilor o organizație profesională, de sine stătătoare, nonguvernamentală, apolitică și total independentă. Această organizație supraveghează exercitarea profesiei de farmacist și apără drepturile membrilor săi farmaciști, în exercitarea acestei profesii independente, fără a avea rol patronal sau sindical.
În anul 2004, Legea 81/1997, a fost modificată în sensul creșterii rolului organizației și reglementarea alegerii conducerii acesteia. Astfel legea 81/1997 a devenit Legea 305/2004.
Organele de conducere se aleg o data la 4 ani.
Doar după 2 ani, conducerea Ministerului Sănătății a decis,
din nou, modificarea legii 305/2004. Astfel au fost restrânse unele din atribuțiile Colegiului Farmaciștilor, acestea trecând în sarcina consilierilor din Direcția Farmaceutică din M.S.
Legea modificată a fost introdusă, ca un capitol separat, cap.XIV, în Legea 95/2006-Legea reformei în domeniul sănătății.


Autorizația de Liberă Practică pe baza căreia se poate exercita profesia de farmacist, a devenit Certificat de Membru al Colegiului Farmaciștilor din România și este eliberat de Colegiul Farmaciștilor. Acesta se vizează anual la colegiile județene.
Colegiul Farmaciștilor Vâlcea este filială a Colegiului Farmaciștilor din România.
Din anul 1997 și până în prezent, președinte al Colegiului Farmaciștilor Vâlcea este Samoil Vîlcu, farmacist la Farmacia Elixir din Călimănești.
Ultimele alegeri pentru organismele de conducere ale colegiului, au avut loc în data de 11.11.2011, pentru o perioadă de 4 ani.


JURĂMÂNTUL FARMACIȘTILOR LA ABSOLVIREA FACULTĂȚII DE FARMACIE
In intreaga mea activitate de farmacist voi da dovada de o atitudine profund umana fata de om si colectivitate.
Voi respecta demnitatea si personalitatea bolnavului,exercitand profesiunea cu constiinciozitate,respectand normele de etica si deontologie farmaceutica.
Voi fi corect cu mine insumi si cu confratii mei, carora le voi cere colaborarea si nu voi refuza sa le acord sprijinul,cand mi se va cere,in interesul bolnavului.
Voi pastra secretele incredintate de pacienti,chiar si dupa decesul acestora.
Nu voi accepta sub nici un motiv ca activitatea mea de farmacist sa fie utilizata impotriva sanatatii si vietii omului.
Voi fi rabdator si intelegator fata de cel care,datorita bolii,nu-mi acorda respectul cuvenit.

Jur, pe onoare,in mod solemn si liber.

NOUTATI